Zakład Remontowo Montażowy

Bobrek Sp. z o.o.

Zakład Remontowo Montażowy Bobrek Sp. z o.o.


Nasza Firma świadczy szeroki wachlarz usług branży mechanicznej :

- Utrzymanie ruchu mechanicznego linii technologicznych w zakładach produkcyjnych
i obiektach przemysłowych,

- Remonty bieżące ciągów technologicznych,

- Montaż maszyn i urządzeń mechanicznych,

- Szeroko pojęte modernizacje ciągów technologicznych jak i indywidualnych urządzeń,

- Prace spawalnicze elektryczne, w osłonie CO2, w osłonie argonu oraz gazowe,


Nasza Firma świadczy szeroki wachlarz usług branży energetycznej :

- Prowadzenie remontów i napraw kotłów energetycznych, zbiorników ciśnieniowych (posiadamy certyfikat UDT do prowadzenia powyższych prac),

- Prowadzenie remontów oraz przeglądów sieci i urządzeń energetycznych ciągów technologicznych,

- Montaż i modernizacje sieci i urządzeń energetycznych,

- Budowa, rozbudowywanie istniejących sieci i instalacji wodnych;

   - spawanie rur metodą elektryczną,

   - spawanie rur metodą gazową,

O jakości naszych usług świadczy wiele referencji od głównych i pośrednich Zleceniodawców,